Systemische opstellingen

Tel voor jezelf eens van hoeveel systemen jij eigenlijk “lid” bent…
Jouw gezin van herkomst, jouw huidige gezin, jouw complete familie en voorouders, verbonden aan een geloof, jouw werk, jouw opleiding, jouw sport, jouw vriendenclub, de buurt… en zo kunnen we nog even doorgaan.

Systemische opstellingen maken zichtbaar waar in het systeem verstrikkingen zitten of waar de energie en liefde niet meer stroomt zoals het zou horen.

Een familieopstelling – of organisatieopstelling laat jou zien waar de dynamieken zitten en waar het krachtenveld tegen je werkt in plaats voor jou werkt. Doordat je deze dynamieken visueel maakt wordt het begrijpelijker voor je brein. Het systemisch opstellen laat namelijk zien wat er op zielsniveau gevoeld wordt en voor het menselijke brein is het heel erg lastig om dat stuk te kunnen begrijpen.

Hoe ziet zo’n opstelling er dan uit?

Jij als vraagsteller hebt een probleem, een vraag of een situatie waar je mee zit. Dit kan dus van alles zijn;

  • Ik voel me buitengesloten
  • Ik vind het lastig om grenzen te stellen
  • Ik kan moeilijk bij mijn gevoel komen
  • Er overkomen mij telkens dezelfde situaties
  • Waar ligt de kern van mijn burnout?

Vervolgens zal ik als opsteller vanuit het niet oordelen en het niet weten op zoek gaan naar de feiten om een start te maken met de opstelling.

Het op zoek gaan naar de feiten leidt er toe dat ik dan vanuit het innerlijk weten en het voelen waar de energie op zit kan bepalen welke rollen opgesteld moeten worden. Dit is dan een representant voor jou, voor jouw ouders of grootouders, broers of zussen maar dit kan ook een emotie zijn, of een land of een gebeurtenis.

Vervolgens nemen de representanten plaats in het systemisch veld en ontstaat er wat er mag ontstaan. Hierbij zullen dynamieken zichtbaar worden, zien we hoe de personen zich onderling verhouden tot elkaar of hoe er personen worden uitgesloten. Door de bewegingen van de ziel te volgen maken we zichtbaar wat er gedaan of uitgesproken moet worden om de balans weer te herstellen. Door een opstelling verhogen we het bewustzijn en zijn we in staat om het grotere geheel te zien en kijken we niet alleen naar de persoon maar naar het complete net van voorouders en gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat het nu is zoals het is.

Hoe meer jij geheeld bent van jouw systemische dynamieken hoe meer invloed dit heeft op de mensen en kinderen om jouw heen. Want dan reageer je niet meer vanuit je gekwetste kind deel, dan draag je geen last meer van het buitengesloten worden van jouw voorouders, dan wordt je gezien en gehoord. Voor onze kinderen willen we graag onze last dragen en voor hen willen we ons best doen (vaak nog meer dan voor ons zelf).